Created by Readiris, Copyright IRIS 2010 

Na horu Říp díky vojákům vyjely i děti na invalidních vozících

DOKÁZALI JSME TO

 


Od 1. srpna 2018 provozujeme Penzion Poezie na krásném místě na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Díky dobročinnosti a vstřícnosti majitele bude penzion na jaře 2019 bezbariérově upraven.

Již nyní Vás zveme k návštěvě za příznivé ceny. Samozřejmostí jsou slevy pro osoby se zdravotním postižením a členy naší organizace.

Více na Penzion Poezie

 


PLNÍME PŘÁNÍ, MYSLÍME NA DRUHÉ 2017

Plníme přání, myslíme na druhé je charitativní projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří finančně přispívají na dobrou věc. Nadace ČEZ zaměstnanci vybranou částku každý rok zdvojnásobí. V tomto ročníku tak podpořili naši Asociaci a to částkou

                                                                 3.589.388,- Kč

Z této částky bude podpořeno 62 dětí a mladistvých se zdravotním postižením. Podpoříme např. zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, rehabilitace, rehabilitačních pomůcek, osobní asistenci, vzdělávací kurzy, vzdělávacích pomůcek; zájmové činnosti, sportovní aktivity, apod.