ARPZPD v ČR – Profesionální a pružná organizace


CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002221

Realizace: 1.10.2016 – 30.9.2018

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 634 950 Kč

Předmětem projektu je posílení a profesionalizace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, vytvoření vnitřní dokumentace a nastavení procesů řízení v zastřešující organizaci, metodická
podpora regionálních klubů ARPZPD v ČR a posílení informačních toků uvnitř organizace.

Zpráva o projektu č.1

Zpráva o projektu č.2

 

 

 

 

logo-opz-barevne