Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II


CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331

Realizace: 1.12.2016 – 30.11.2018

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 310 915 Kč

Posláním projektu je pomoci nalézt pracovní uplatnění těm osobám, kterým se nedaří nalézt práci z důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod či omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením.

Aktivity projektu:
1. Pracovní poradenství
2. Kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“
3. Kvalifikační kurz „asistent pedagoga“
4. Zprostředkování zaměstnání

 

logo-opz-barevne