Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Zajištění volnočasových a táborových aktivit

pro děti a mládež se zdravotním postižením

Hlavním cílem projektu je umožnit dětem a mladým lidem se zdravotním postižením aktivní účast na volnočasových a táborových aktivitách, přispět k překonávání bariér jejich přístupu k těmto aktivitám, poznat nové kamarády mezi vrstevníky s i bez zdravotního postižení, přispět k většímu porozumění mezi mladou generací, rozvíjet její aktivní životní postoje, pozitivní zájmy, sociální dovednosti, zprostředkovat nové poznatky. V rámci projektu budou uskutečněny pobytové prázdninové tábory včetně stanových, putovních kombinovaných s cyklistikou, vodácké tábory, tábory lyžařské. Budou realizovány celoroční zájmové klubové aktivity. Předpoklad je realizovat 10 prázdninových táborů se specificky strukturovaným programem, který vychází vstříc speciálním potřebám dětí a mládeže se závažným zdravotním postižením a umožňuje plnohodnotné zapojení též jejich zdravých vrstevníků, celkem pro cca 200 účastníků. Táborové pobyty zajišťují regionální kluby Asociace a Poradenské centrum Asociace se sídlem v Praze. Volnočasové aktivity probíhají po celý rok v klubech. Předkladatel projektu upřesní vyhlašovateli projektu jak termín, tak místo konání a kontakt na hlavního organizátora a provozovatele.

V rámci projektu bude jako další dílčí cíl realizováno setkání dětí a mladých lidí s i bez zdravotního postižení k 100 výročí vzniku republiky a školení dobrovolných pracovníků pro práci s mládeží v jejich volném čase zaměřené na práci s dětmi a mládeží se zdravotním postižením a porozumění jejich potřebám.

V roce 2018 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 879 500,-Kč.

 

Letní tábory 2018

Celostátní setkání s Výšlapem na Říp