Ministerstvo zdravotnictví ČR


Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež

Projekt zaručuje ucelenou rehabilitaci zdravotně postižených dětí a mládeže formou specifických rekondičních a  rehabilitačních  pobytů, které jsou organizovány pro jednu skupinu zdravotního postižení, pro věk 10-15 let a pro starší mládež. Rehabilitační a doprovodné programy těchto pobytů jsou vypracovány tak, aby odpovídaly potřebám dané skupiny dětí a mládeže se zdravotním postižením. Na  přípravě programu se podílejí odborníci, se kterými Asociace dlouhodobě spolupracuje. Programová skladba pobytů    pro zdravotně postižené děti umožňuje akcentovat léčebnou rehabilitaci, s cílem posílit jejich zdravotní stav a možnosti budoucího, co nejvíce nezávislého způsobu života. Pobyty rodičů a jejich zdravotně postižených dětí jsou organizovány regionálními kluby Asociace.

Pro rok 2019 byl tento projekt podpořen částkou 850.000,-Kč.

POBYTY děti a mládež 2019

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí

Cílem psychorehabilitačních pobytů je poskytnout pomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením, směřující k snazšímu překonání složité životní situace a k posílení soudržnosti rodiny, podpoře její sociální integrace a nezávislosti. Psychorehabilitační pobyty představují nástroj podpory a vytváření vhodných podmínek pro zdárný vývoj dítěte s postižením v prostředí rodiny, bez nutné závislosti na ústavní péči. Pobyty rodičů a jejich zdravotně postižených dětí jsou organizovány regionálními kluby Asociace.

Pro rok 2019 byl tento projekt podpořen částkou 374.500,-Kč.

POBYTY rodiče a děti 2019

Rehabilitační cvičení a plavání

Cílem projektu na rehabilitačního cvičení je přispět u zdravotně postižených dětí a mládeže k rozvoji jejich pohybových schopností, koordinaci, motoriky a v podmínkách speciálně sestaveného programu posilovat jejich zdravotní stav. Rehabilitační cvičení i plavání je  vždy pod vedením rehabilitační pracovnice nebo pod dohledem specialisty. Tyto aktivity prostřednictvím projektu zajišťují některé  regionální kluby.

Pro rok 2019 byl tento projekt podpořen částkou 180.000,-Kč.

 

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit specifickou pomoc rodinám a jejich zdravotně postiženým dětem v rámci funkčnosti Centra poradenství v Asociaci. Dál jde o realizaci činností na daných pracovních úsecích na sekretariátu Asociace, o odbornou a efektivní spolupráci s regionálními kluby v oblasti poradenství, metodické i konkrétní pomoci v realizaci jejich činností i o konkrétní pomoc jednotlivcům.

Pro rok 2019 byl tento projekt podpořen částkou 300.000,-Kč.