PLNÍME PŘÁNÍ, MYSLÍME NA DRUHÉ 2017

Plníme přání, myslíme na druhé je charitativní projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří finančně přispívají na dobrou věc. Nadace ČEZ zaměstnanci vybranou částku každý rok zdvojnásobí. V tomto ročníku tak podpořili naši Asociaci a to částkou

                                                                 3.589.388,- Kč

Z této částky bude podpořeno 62 dětí a mladistvých se zdravotním postižením. Podpoříme např. zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, rehabilitace, rehabilitačních pomůcek, osobní asistenci, vzdělávací kurzy, vzdělávacích pomůcek; zájmové činnosti, sportovní aktivity, apod.