Úřad vlády ČR


Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD v ČR, z.s.

Průběžný odborný a kvalifikační růst pracovníků a členů Asociace, včetně dalších poskytovatelů sociálních služeb je hlavním cílem projektu. Jde o realizaci specificky orientovaných  odborných seminářů  z oblasti práva , vzdělávání, sociální práce, profesní etiky apod.  Další částí projektu je inovace www stránek, rozšíření informačního systému a propagace aktivit organizace pro veřejnost.

V roce 2017 byl ÚV tento projekt podpořen částkou 356 425,-Kč.