Úřad vlády ČR


Důležité je nebýt sám

Projekt se zaměřuje na podporu spolkové činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR směřující k trvalému zlepšování života osob se zdravotním postižením a osob pečujících o tyto osoby a zároveň usiluje o zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech, potřebách a činnosti této skupiny osob.

Na základě podporovaných aktivit je projekt členěn do dvou částí:
I. Část – Vzdělávací a informační činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (dále Asociace) v oblasti zkvalitňování života osob se zdravotním postižením a jejich rodin.
I.a. Realizace odborných seminářů a školicích aktivit
I.b. Realizace aktivit podporujících účinnost informačního systému Asociace
I.c. Realizace aktivit seznamujících veřejnost nebo propagujících činnost regionálních klubů Asociace
II. Část – Organizačně administrativní servis Asociace v rámci jejích svépomocných aktivit a činnosti regionálních klubů.

V roce 2021 byl ÚV tento projekt podpořen částkou 387.037,-Kč.