Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Volnočasové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením

Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti zapojení dětí a mládeže se zdravotním postižením do neformálního vzdělávání v rámci zájmové, volnočasové a táborové činnosti, přispět k jejich celkovému rozvoji, socializaci a aktivizaci, přispět k odstraňování bariér v jejich přístupu k volnočasovým aktivitám, posilovat a sdílet hodnoty, na kterých je založena činnost Asociace ve prospěch kvality života dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a porozumění a sbližování všech lidí ve společnosti. Aktivity projektu podporují osvojování a prohlubování znalostí a dovedností zapojených účastníků, rozvíjejí jejich kompetence pro život, tvořivost, pohyb, jsou orientovány na zájem o zdravý životní styl a ochranu přírody. Projekt cílí také na podporu kompetencí dobrovolných pracovníků Asociace v oblasti práce s dětmi a mládeží se zdravotním postižením.

Projekt zahrnuje 4 dílčí provázané cíle:

  1. Pořádání zájmových kroužků a zapojování dětí a mládeže se zdravotním postižením i intaktních účastníků do celoroční zájmové činnosti. Předpoklad je zapojení ca 90 dětí/mládeže v 5 – 7 kroužcích.
  2. Realizace táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením i zdravých. Záměr je uspořádat 3-4 táborové pobyty pro ca 50-60 účastníků.
  3. Uspořádání 10 – 13 specifických socializačně vzdělávacích setkání jedno i vícedenních pro ca 140-160 dětí a mládeže a přispět k rozšíření příležitostí k učení a osvojování a upevňování znalostí a dovedností dětí a mládeže se zdravotním postižením pro život.
  4. Vzdělávání ca 80- 100 dobrovolných pracovníků v Asociaci k získání/prohloubení znalostí a dovedností pro práci s dětmi a mládeží se zdravotním postižením v jejich volném čase.

V roce 2023 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 664 994,-Kč.