Úřad vlády ČR


Společnou cestou – Sdílení, Koordinace, Inspirace, Podpora

Projekt se zaměřuje na podporu činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR směřující k trvalému zlepšování života osob se zdravotním postižením a osob pečujících o tyto osoby a zároveň usiluje o zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech, potřebách a činnosti této skupiny osob.

Na základě podporovaných aktivit je projekt orientován na tyto jejich části:

a/ Informační aktivity v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

b/ monitorování právních předpisů týkajících se osob se ZP a zpracovávání připomínek k legislativním návrhům

c/organizačně administrativní a provozní servis Asociace v rámci zajišťování jejích svépomocných, koordinačních a informačních aktivit.

V roce 2024 byl tento projekt finančně podpořen částkou 207.478 Kč.