Úřad vlády ČR


Důležité je nebýt sám

Projekt se zaměřuje na podporu spolkové činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR směřující k trvalému zlepšování života osob se zdravotním postižením a osob pečujících o tyto osoby a zároveň usiluje o zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech, potřebách a činnosti této skupiny osob.

V letošním roce byla podpořena pouze spolková činnost organizace.

V roce 2022 byl ÚV tento projekt podpořen částkou 133.021,-Kč.