Ministerstvo zdravotnictví ČR


Samostatné rehabilitační pobyty pro osoby s tělesným a souběžným tělesným a mentálním postižením 

Projekt dlouhodobě zajišťuje rehabilitaci pro starší mládež se zdravotním postižením od 18  let věku a výše. Jde o cílené ozdravné a rehabilitační aktivity, které jsou formulovány do programů specifických rekondičních a rehabilitačních pobytů,  připravených a zaměřených na jednu skupinu zdravotního postižení a jsou vypracovány tak, aby odpovídaly potřebám dané skupiny účastníků se zdravotním postižením.  Na přípravě programů se podílejí zejména lékaři, rehabilitační pracovníci, psychologové i speciální pedagogové.  Tyto modelové ozdravné a rehabilitační programy jsou pak ve spolupráci s týmem doprovodného personálu přizpůsobeny s ohledem na konkrétní složení dané skupiny zdravotně postižených i chronicky nemocných účastníků a na jejich potřeby.

Cílem organizátorů a realizátorů  těchto pobytů je snaha  u mladých lidí se zdravotním postižením docílit maximálně možného  zlepšení jejich zdravotního stavu,  posílení  jejich celkové fyzické kondice a psychické rovnováhy. Poskytnou jim možnost uplatnit se v kolektivu,  rozšířit jejich vědomí k účasti o vlastní zdraví.

V plánu je realizovat 10 pobytů pro cca 290 osob.

Pro rok 2024 byl tento projekt finančně podpořen částkou 750.000 Kč.

Rehabilitační pobyty pro děti s potřebou dietního stravování a pro děti s astmatickým onemocněním

Cílem projektu je podpořit účast dětí s astmatickým onemocněním a dětí vyžadujících bezlepkovou dietu na vícedenních rehabilitačních pobytech se specifickým strukturovaným programem, který cílí k posílení zdravotního i psychického stavu dětí, jejich celkové zdravotní kondice a je sestaven s ohledem na jejich chronické onemocnění.

V plánu je realizovat dva pobyty pro 53 dětí.

Pro rok 2024 byl tento projekt podpořen částkou 190.000 Kč.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a dětí se zdravotním postižením

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí představují nástroj podpory a vytváření vhodných podmínek pro zdárný vývoj dítěte v prostředí rodiny, bez nutné závislosti na ústavní péči. Slouží k prohloubení informovanosti rodičů v  péči o své zdravotně postižené dítě z oblasti rehabilitační, pedagogické a sociální. V rámci programů podporuje a rozvíjí osobnost všech účastníků pobytu  a slouží k posílení vzájemných vazeb v rodině. Svým zaměřením projekt z částí doplňuje systém včasné a následné péče o zdravotně postižené dítě a jeho rodinu.

V plánu je realizovat 7 pobytů pro cca 180 osob.

Pro rok 2024 byl tento projekt podpořen částkou 370.000 Kč.

Rehabilitační cvičení a kondiční plavání zdravotně postižených dětí a mládeže

Cílem projektu „ Rehabilitační cvičení a kondiční plavání pro děti a mládež se zdravotním postižením“   je přispět k rozšíření příležitostí dětem a mládeži se zdravotním postižením, které i při postupující inkluzi a mnohem širšímu přijímání hendikepovaných osob zdravou společností, mají stále omezenější příležitosti  zapojit se do zdraví prospěšných aktivit,  které jsou běžně dostupné pro jejich zdravé vrstevníky.

V plánu je realizovat 6 pravidelných aktivit pro cca 80 účastníků.

Pro rok 2024 byl tento projekt podpořen částkou 238.000 Kč.