Ministerstvo zdravotnictví ČR


Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby se zdravotním postižením 

Projekt dlouhodobě zajišťuje rehabilitaci pro starší mládež se zdravotním postižením od 18  let věku a výše, ale i pro mladší věkovou kategorii dětí se zdravotním postižením . Jde o cílené ozdravné a rehabilitační aktivity, které jsou formulovány do programů specifických rekondičních a rehabilitačních pobytů,  připravených a zaměřených na jednu skupinu zdravotního postižení a jsou vypracovány tak, aby odpovídaly potřebám dané skupiny účastníků se zdravotním postižením.  Na přípravě programů se podílejí zejména lékaři, rehabilitační pracovníci, psychologové i speciální pedagogové.  Tyto modelové ozdravné a rehabilitační programy jsou pak ve spolupráci s týmem doprovodného personálu přizpůsobeny s ohledem na konkrétní složení dané skupiny zdravotně postižených i chronicky nemocných účastníků a na jejich potřeby.

Cílem organizátorů a realizátorů  těchto pobytů je snaha  u mladých lidí se zdravotním postižením docílit maximálně možného  zlepšení jejich zdravotního stavu,  posílení  jejich celkové fyzické kondice a psychické rovnováhy. Poskytnou jim možnost uplatnit se v kolektivu,  rozšířit jejich vědomí k účasti o vlastní zdraví.

Pro rok 2022 nebyl tento projekt finančně podpořen.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a dětí se zdravotním postižením

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí představují nástroj podpory a vytváření vhodných podmínek pro zdárný vývoj dítěte v prostředí rodiny, bez nutné závislosti na ústavní péči. Slouží k prohloubení informovanosti rodičů v  péči o své zdravotně postižené dítě z oblasti rehabilitační, pedagogické a sociální. V rámci programů podporuje a rozvíjí osobnost všech účastníků pobytu  a slouží k posílení vzájemných vazeb v rodině. Svým zaměřením projekt z částí doplňuje systém včasné a následné péče o zdravotně postižené dítě a jeho rodinu.

Pro rok 2022 byl tento projekt podpořen částkou 460.000,-Kč.

Rehabilitační cvičení a kondiční plavání zdravotně postižených dětí a mládeže

Cílem projektu „ Rehabilitační cvičení a kondiční plavání pro děti a mládež se zdravotním postižením“   je přispět k rozšíření příležitostí dětem a mládeži se zdravotním postižením, které i při postupující inkluzi a mnohem širšímu přijímání hendikepovaných osob zdravou společností, mají stále omezenější příležitosti  zapojit se do zdraví prospěšných aktivit,  které jsou běžně dostupné pro jejich zdravé vrstevníky.

Pro rok 2022 byl tento projekt podpořen částkou 226.432,-Kč.