Organizační struktura


Organizační struktura Asociace je dvoustupňová:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – hlavní spolek

– Valná hromada – nejvyšší orgán

– Republikový výbor – statutární orgán – jeho jménem jedná předseda nebo ředitel, případně další pověřený člen

– Republiková kontrolní komise – kontrolní orgán

Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – pobočný spolek

– Členská schůze – nejvyšší orgán

– Výbor klubu – statutární orgán – jeho jménem jedná předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen

– Kontrolní komise – kontrolní orgán